2024 "goede voornemens" actie! Kronenburgsingel
515-1 in Arnhem

Examen formulier

Examenformulier Sportschool Ho Sin Sul (Tang Soo Do / Hap Ki Do)
Wat fijn dat je examen mag doen van je leraar! Het volgende bepaalt wanneer je op kan gaan; het aantal actieve lessen die je gevolgd hebt, je voortgang en je inzet tijdens de trainingen. Meer info vindt je op de website onder het kopje FAQ’s bij “Wanneer mag ik op voor examen?” (https://sportschoolhosinsul.nl/faqs/)

Het is ondergetekende bekend dat het misbruik maken van Tang Soo Do / Hap Ki Do wettelijk verboden is en dit als zodanig zal accepteren en respecteren. Het is ondergetekende tevens bekend dat het niet is toegestaan deel te nemen/medewerking te verlenen aan Tang Soo Do / Hap Ki Do trainingen en evenementen, zonder hiervoor toestemming te hebben gekregen van de Ho Sin Sul-leiding. Ondergetekende verklaart de, aan de onderzijde van dit formulier, vermelde algemene voorwaarden te hebben gelezen.

Alle ingevulde gegevens van dit formulier zullen binnen 1 jaar na het afleggen van het examen worden verwijderd.

Wit = 10,
Geel = 9,
Geel met wiite streep = 8 etc.
Voor zwarte strepen graag na de kup # “aantal strepen” vermelden (VB. 10#2 voor witte band met 2 zwarte strepen)

Vul de datum in wanneer je voor het laatst opgegaan bent. Als dat nog niet heeft plaatsgevonden vul je “NVT” in

Vul in waarvoor je mag op gaan.

Je kan het geld contant overdragen in een envelop met naam of overmaken op: Sportschool Ho Sin Sul NL97 ABNA 0452822653 t.a.v. examengeld en naam lid

Algemene voorwaarden:
Dit formulier alsmede het betreffende examengeld, moet minstens 2 weken voor de examendatum ingeleverd zijn bij de Ho Sin Sul leiding.

Men dient het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van de N.T.M.B. / N.H.U. te hebben voldaan. Tevens dient men volledig bij te zijn met de lesgelden. Herexamen is minimaal na 1 maand mogelijk, indien het advies van de examencommissie niet anders luidt. Indien niet is voldaan aan de genoemde voorwaarden, wordt de examenaanvraag NIET aanvaard!