2024 "goede voornemens" actie! Kronenburgsingel
515-1 in Arnhem

Inschrijven

Inschrijven

 • Je kunt je inschrijven via het formulier onderaan op deze pagina. Hieronder nog een aantal zaken die van belang zijn om door te nemen als je je gaat inschrijven
  • Inschrijving en lesgeld

  Bij het verzenden van deze overeenkomst wordt éénmalig inschrijfgeld betaald van € 10,00 (door nieuwe leden). De contributie is afhankelijk van het maximaal aantal lessen per week waaraan je deelneemt, ongeacht welke lesvorm (Tang Soo Do, Hap Ki Do, Power Fit en Kick Box Fit). De contributie wordt maandelijks vooruit betaald middels automatische incasso. De afschrijving geschiedt in de eerste week van de eerstvolgende maand. Daarnaast is het mogelijk om een strippenkaart af te nemen.

  • Toeslag thema-uren

  Voor de thema-uren, met name bij Tang Soo Do trainingen zoals; stokken-, Dan-, wedstrijdtraining etc. wordt een toeslag berekend.

  • Wijziging aantal uren

  Je kunt ten alle tijde de aantal uren verhogen door een nieuw inschrijfformulier in te vullen. Het verlagen van de aantal uren kan 1 x per kalenderjaar.

  • Herinneringskosten

  Indien de contributie niet kan worden afgeschreven door bijv. stornering worden herinneringskosten in rekening gebracht. Deze bestaan uit administratie en/of incassokosten. De herinneringskosten bedragen minimaal € 5,00.

  • Vakantie’s en vervallen lessen

  Tijdens schoolvakantie’s (basisonderwijs) en evenementen waardoor lessen komen te vervallen, wordt het contributiegeld doorberekend. De maandcontributie is gebaseerd op een gemiddelde jaarprijs.

  • Wijziging contributie

  Contributiegelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, BTW etc. Alle leden ontvangen ten aanzien van contributiewijzigingen tijdig bericht.

  • Contractduur en opzegging

  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar (voor nieuwe leden) en wordt na het verstrijken van die termijn steeds stilzwijgend met 1 kalendermaand verlengd. Opzegging dient kenbaar gemaakt te worden middels  email. Bij opzegging wordt de eerstvolgende maandcontributie nog in rekening gebracht. Het niet verschijnen tijdens de les wordt niet gezien als opzegging.

  • Afwezigheid

  Bij afwezigheid wordt de contributie doorberekend, tenzij een regeling is getroffen. Indien je langdurige afwezig bent kan je hiervoor vóóraf een regeling worden getroffen. Bij meldingen achteraf wordt de contributie niet verminderd. Afmelden voor een training wordt zeer gewaardeerd i.v.m. inzet instructeur en lesprogramma.

  • Gezondheid

  Je dient voorafgaand aan de les kenbaar te maken welke gezondheidsklachten en/of blessures er zijn.

  • Eigen risico en aansprakelijkheid

De lessen bij sportschool Ho Sin Sul zijn geheel op eigen risico en stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor letsel of ongeval tijdens de les noch bij verlies en of beschadiging van eigendommen.

Vul hieronder het inschrijfformulier in. Lukt dat niet klik dan HIER