2024 "goede voornemens" actie! Kronenburgsingel
515-1 in Arnhem

Privacybeleid

PRIVACYBELEID Sportschool Ho Sin Sul

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die sportschool Ho Sin Sul verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van sportschool Ho Sin Sul, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan sportschool Ho Sin Sul verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

  • Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

sportschool Ho Sin Sul, Kronenburgsingel 515-1, 6831 GM, telnr. 06-41768876, KVKnr. 09166806

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via sabumpeter@sportschoolhosinsul.nl

 

  • Welke gegevens verwerkt sportschool Ho Sin Sul en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

 

2.2 Sportschool Ho Sin Sul verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van berichten via What’s app bij uitval lessen, informatie t.a.v. de lessen.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

 

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met sportschool Ho Sin Sul en je te informeren over de ontwikkelingen van sportschool Ho Sin Sul

 

E-mail berichtgeving

Sportschool Ho Sin Sul gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van sportschool Ho Sin Sul. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  • Bewaartermijnen

Sportschool Ho Sin Sul verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  • Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft sportschool Ho Sin Sul passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  • Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van sportschool Ho Sin Sul kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sportschool Ho Sin Sul zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 22

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop sportschool Ho Sin Sul je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie sabumpeter@sportschoolhosinsul.nl

 

  • Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

Verwerkingsregister

 

Verwerkings-

Activiteit

Doel Beheerd door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen
Inschrijving nieuw lid Gegevens verwerken in ledenadministr Administratie Nieuwe leden – NAW

– geboorteplaats- en datum

– email-adres

– telefoonnummer

– IBAN

– 2 jaar na schriftelijke beeïndiging lidmaatschap

 

-Excel voor: Ledenadm. en sepabestand

 

Tegemoetkoming Gelrepas Opvragen gelrepasnr. lid en aanvraag versturen Administratie Leden en gemeente Arnhem – Voornaam

– Achternaam

– Gelrepasnr.

– Leeftijd

– 2 jaar na schriftelijke beeïndiging lidmaatschap

 

– Excel