Rob van Zijl

Vertrouwens Contact Persoon / Fotograaf
E-mail: robvanzijl2@gmail.com
Brief info

tel. 06-37437516

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen sportschool Ho Sin Sul het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden / instructeurs van sportschool Ho Sin Sul. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur van sportschool Ho Sin Sul. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon kunnen zijn:

A. een luisterend oor bieden;
B. eerste opvang bij een melding;
C. meedenken over vervolgacties;
D. zoeken naar geschikte oplossingen;
E. eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
F. assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
G.(preventief) voorlichting geven.