Se-Jin Chao

Assistent-leraar
Brief info

Se-Jin is begonnen met Tang Soo Do in 2010 en heeft zijn 1e Dangraad behaald. Tevens traint hij in de selectieteam van de Nederlandse bond.