2024 "goede voornemens" actie! Kronenburgsingel
515-1 in Arnhem

Terminologie

Tijdens de training van Tang Soo Do worden de volgende commando’s en termen gebruikt:
Tellen
Basisstanden (Ki Cho Ja Seh)
Posities
Handtechnieken (Soo Ki)
Voettechnieken (Jok Ki)
5 Erecodes van Tang Soo Do
  1. Trouw aan je vaderland
  2. Gehoorzaamheid naar ouders
  3. Houd vriendschap in ere
  4. Niet terugtrekken in een gevecht
  5. Strijd naar eer en geweten
Algemeen
Tang Soo Do
: Naam van de door ons beoefende gevechtsvorm (Letterlijk; weg van de hand van Tang, een Chinese dynastie)

koreaanse tekens (당수도)

Moo Duk Kwan
: Naam van de internationale organisatie (instituut der krijgskunde)

koreaanse tekens (무덕관)

Soo Bahk Do
: Zeer oude naam van de gevechtskunst
Kwan Jang (Nim) : Grootmeester
Sa Bum (Nim) : Meester, instructeur (4e dan of hoger)
Kyo Sa (Nim) : Leraar (1e t/m 3e dan)
Nim : Een term, respect uitdrukkend zoals bv. mijnheer op edelachtbare
Sun Beh : Oudere Tang Soo Do beoefenaar
Hu Beh : Jeugdige Tang Soo Do beoefenaar
Dan : Graad, vanaf zwarte (donker-blauwe) band
Kûp : Graad, gekleurde banden tot zwarte band
Ko dan Ja : Dan drager (4e dan of hoger)
You Dan Ja : Dan drager (1e t/m 3e dan)
You Kûp Ja : Kûp drager
Dojang : Trainingsruimte
To Bok : Trainingskleding
Tti : Band
Kuk Gi : Nationale vlag van Korea
Kwan Gi : Vlag van een Tang Soo Do school
Ki Cho : Basis
Pyung Ahn : Vrede en vertrouwen
Hyung : Vorm, patroon
Tae Ryun : Sparring
Ho Sin Sul : Zelfverdediging

koreaanse tekens (호신술)

Soo Ki : Handtechnieken
Jok Ki : Voettechnieken
Mahk Ki : Blokking, afweer
Kong Kyuk : Aanval
Cha Ki : Schop, trap
Ki Hap : Schreeuw
Kamsahamida : Dank u wel
(top)
Tellen
Tellen tot 10 : Ha Na, Tul, Set, Net, Ta Sot, Yo Sot, Il Gop, Yo Dol, Ah Hope, Yohl
1ste tot 10e : Il, I, Sam, Sa, Oh, Yuk, Chil, Pal, Ku, Sip
(top)
Basisstanden (Ki Cho Ja Seh)
Chun Bi Ja Seh : gereedhouding stand
Chun Gul Ja Seh : voorwaarts leunende stand (lange stand)
Hu Gul Ja Seh : achterwaarts leunende stand
Ki Ma Ja Seh : paardezit stand (voeten wijzen naar voren)
Sa Ko Rip Ja Seh : zijwaartse stand (voeten wijzen diagonaal naar buiten)
Kyo Cha Rip Ja Seh : kruisbeen stand
Han Bal Seo Ki Ja Seh : kraanvogel stand
(top)
Posities
Ha Dan : Laag
Chun Dan : Midden
Sang Dan : Hoog
Ahp : Voor
Yup : Zij
Dwi : Achter
O Rin Jok : Rechts
Wen Jok : Links
(top)
Commando’s tijdens een training
Cha Ryot : Attentie
Kyung Rye : Groeten, buigen
Chun Bi : Gereed staan
Si Jak : Begin, start
Pa Ro : Terug in aanvangshouding
Shio : Rust
Tora : Draaien
Dwi Ro Tora : 180 graden draaien
(top)
Handtechnieken (Soo Ki)
Chung Kwon : Vuiststoot (voorzijde)
Kap Kwon : Bovenzijde vuist (knokkelslag)
Kwon Do : Hamervuist (zijkant van de vuist)
Soo Do : Meshand
Yok Soo Do : Binnenzijde meshand
Kwan Soo : Speerhand
Chang Kwon : Handpalm
Pal Kûp : Elleboog
(top)
Voettechnieken (Jok Ki)
Ahp Cha Gi : Voorwaartse trap, met de bal van de voet
Yup Cha Gi : Zijwaartse trap
Bal Deung Cha Gi : Wreeftrap
Ahneso Pahku Ro Cha Gi : Circulaire binnen naar buitenwaartse trap
Pahkeso Ahnu Ro Cha Gi : Buiten naar binnenwaartse trap (kan gestrekt of gebogen)
Dwi Cha Gi : Achterwaartse trap
Tull Ryo Cha Gi : Voorwaartse naar binnen gerichte hoektrap, met de bal van de voet
Dwi Tull Ryo Cha Gi : Achterwaartse ingedraaide hieltrap (kan ook met de zijkant van de voet)
Mu Rup Cha Gi : Kniestoot
Pit Cha Gi : Diagonale binnen/buitenwaartse hoektrap met de bal van de voet
Yup Hu Ri Gi : Zijwaartse hoek/hieltrap
Ahp Podo Oll Ri Gi : Voorwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Oll Ri Gi : Zijwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Cha Gi : Zijwaartse trap
Ahp Mi Ro Cha Gi : Voorwaartse duwtrap
I Dan Cha Gi : Gesprongen trap (b.v. Dwi-, Ahp-, Yup I Dan Cha Gi etc.)
(top)